ALU i PVC roletne

PVC spoljne roletne

PVC spoljne kutije su izrađene od pocinkovanog lima i namenjene su za ugradnju sa spoljne strane prozora. PVC spoljna roletna se ugrađuje na objekat nakon ugradnje prozora i montiraju se sa spoljne strane prozora. Kompletne izrade je od PVC materijala a pogon može biti ručni ili električni motor.

Podfasadna kutija za roletne

Aluminijumske podfasadne kutije razlikuju se od standardnih spoljnih kutija i namenjene su za ugradnju unutar fasadne izolacije. Podfasadne roletne se ugrađuju na objekat nakon ugradnje prozora a pre izrade fasade. Prednost podfasadnih roletni je ta što je vidljiv samo donji revizioni deo kutije koji moze da se otvara u slučaju evuntualnog servisa. Podfasadne roletne se ugrađuju isključivo na el. motore. Ovakav sistem omogucava najviši stepen estetike i standard energetske efikasnosti.

ALU spoljne roletne

Aluminijumske spoljne kutije su izrađene od ekstrudiranog aluminijuma sa zaobljenim ivicama i namenjene su za ugradnju sa spolje strane prozora. Aluminijumska spoljna roletna se ugrađuje na objekat nakon ugradnje prozora i montiraju se sa spoljne strane prozora. Kompletna izrada je od aliminijuma a pogon može biti ručni ili električni motor.

ALU nadgradne roletne

Aluminijumske unutrašnje kutije su izrađene od aluminijuma punjene poliuretanom i namenje su za ugradnju iznad prozora. Aluminijumska nadgradna roletna se ugrađuje na objekat zajedno sa prozorima i montira se iznad prozora. Kompletna izrada je od aliminijuma a pogon može biti ručni ili električni motor.

PVC roletne

PVC spoljne kutije su izrađene od pocinkovanog lima i namenjene su za ugradnju sa spolje strane prozora. PVC spoljana roletna se ugrađuje na objekat nakon ugradnje prozora i montiraju se sa spoljnje strane prozora. Kompletna izrada je od PVC-a a pogon može biti ručni ili električni motor.